עדויות והמלצות

מה שכתב לי פיני בסיום תהליך של שמונה מפגשים

השינוי שחווה א.
אחרי תהליך של ארבעה מפגשים

המייל ששלח לי מ.
חודשיים (!) אחרי שסיים תהליך של שמונה מפגשים

מה ששיטת "העבודה" עשתה לחיים של ישראל
חובה לקרוא מתחילה ועד סוף!