תודה שבחרת לעקוב
אחרי התהליך הסופי
של הוצאת הספר לאור

בעז"ה יהיה מענין ביחד!